วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Malikhaing Guru International Conference Caravan on Culture-based Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์

16 ก.ย. 2023
178

วันเสาร์ที่ 16 กันนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Malikhaing Guru International Conference Caravan on Culture-based Education “Food Security, Heritage, Biodiversity, and Culture-based Education” จัดโดย National Commission for Culture and the Arts, Philippines ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บรรยายในหัวข้อ Transforming Crop Tradition of Thailand Hill Tribes: The Maejo University Research Practices ณ Colegio de San Juan de Letran- Manaoag, Pangasinan, Philippines

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ School of Management Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างกัน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ( 10/05/2567)
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 31 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Facebook