วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

13 ก.ค. 2024
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รักษาการ แทนรองอธิการบดี เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

08 ก.ค. 2024
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ วิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประ

ขอเชิญน้องๆ ม.6 หรือผู้สนใจ กรอกแบบสำรวจ : แสดงความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต “สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2568”

02 ก.ค. 2024
ขอเชิญน้องๆ ม.6 หรือผู้สนใจ กรอกแบบสำรวจ : แสดงความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต “สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2568” หลักสูตรน้องใหม่ รุ่นที่ 1 รับจำนวน 40 ที่นั่ง สำหรับ #TCAS68 #กรอกแบบสำรวจแสดงความสนใจ #TCAS68 คาดว่าจะเปิดรับจำนวน 40 ที่นั่ง รับ ม.6 หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน รั

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567

02 ก.ค. 2024
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567

01 ก.ค. 2024
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
Facebook