วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รับสมัครงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12 มิ.ย. 2023
107
▪ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1130 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1)  198.pdf (mju.ac.th)
.
▪ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1053 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 1)  6252.pdf (mju.ac.th)
.
▪ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 240 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 29802.pdf (mju.ac.th)
.
▪ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  29192.pdf (mju.ac.th)
.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครงานพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,อาจารย์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อุทยานวิทยาศาตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
คณะผลิตกรรมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน 2 อัตรา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ School of Management Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างกัน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ( 10/05/2567)
Facebook