วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ข่าวรับสมัครงานพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,อาจารย์

14 มิ.ย. 2024
232
.
.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2)
.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบปรมาณ) สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
.
——————————————————–
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 147 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อุทยานวิทยาศาตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
Facebook