สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน / ลูกจ้างเหมาบริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา

วีระยุทธ แสนสุข

0 Comment

1. พนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี”
> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   (ลิงค์ประกาศ)
.
.
2. จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเอกสารในโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  (ลิงค์ประกาศ)

 764 total views,  1 views today

Categories:

job

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์