มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสื่อ

TitleAuthor
Clipping ข่าวประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 ( คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ: ปั่นราคา’กัญชา’ โอเวอร์ ใบสด ‘แม่โจ้’ ขายกิโลละพัน)2021-04-07 14:26:35
Clipping ข่าวประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 ( นำร่อง’หัวตะพาน โมเดล’ต้นแบบ’โดรน’การเกษตร)2021-04-06 16:11:24
Clipping ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 25642021-04-05 15:51:02
NBT NORTH ข่าวภาคเหนือ 29 มีนาคม 2564 เชียงใหม่ รมว การอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษ2021-03-29 14:27:10
NBT NORTH ข่าวภาคเหนือ 24 มีนาคม 2564 ม แม่โจัเร่งพัฒนาพลังงานทดแทน2021-03-24 14:34:24
Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 มีนาคม 25642021-03-24 13:58:39
Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 มีนาคม 25642021-03-23 16:34:19
Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 มีนาคม 25642021-03-23 14:10:16
Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 มีนาคม 25642021-03-22 15:24:45
Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 มีนาคม 25642021-03-21 18:20:25
Clipping ข่าวประจำวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 (แม่โจ้ MOU ซีพี)2021-03-21 18:18:40
Clipping โครงการแม่โจ้ยิ้ม ชิมกัญชา2021-03-21 18:00:30

 

 1,183 total views,  27 views today