อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและเทคโนโลยี “การเกษตรที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะที่ก่อกวน” ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านระบบออนไลน์

On September 16, 202

 9 total views,  1 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

จากการปลดล็อกพืชกระท

 238 total views,  2 views today

Read more