มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจงไม่มีนโยบายให้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยหาประโยชน์จากกัญชา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ อ

 63 total views,  9 views today

Read more

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 23 กุมภ

 28 total views,  4 views today

Read more

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

 179 total

 179 total views,  9 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธ

 56 total views,  4 views today

Read more