สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online

ขอเชิญรับฟังการถ่ายท

 3 total views,  3 views today

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

(ฉบับ PDF)   &n

 159 total views,  7 views today

Read more