MJU Hospitech เตรียมเปิดรองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation อำเภอสันทราย ดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

  มหาวิทยาลัยแม

 84 total views,  4 views today

Read more

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วาระครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 33 total

 33 total views,  3 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพ

 40 total views,  4 views today

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย พร้อมร่วมรำลึกถึงอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญร่วมงานวันวิภา

 60 total views,  8 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่แนวสายไฟฟ้าความเร็วสูงและแรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย

   51 tota

 51 total views,  3 views today

Read more

ขอเชิญรวมพลังสามัคคี ปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” เตรียมจัดบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ 28 ต.ค. นี้

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

 107 total views,  4 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมให้การสนับสนุนทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้าวเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

. วันอังคารที่ 19 ตุ

 77 total views,  4 views today

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1181 สังกัดคณะศิลปศาสตร (ครั้งที่ 1)

บสมัครสอบคัดเลือกเพื

 50 total views,  4 views today

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1186 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1)

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

 35 total views,  3 views today

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1182 สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ครั้งที่ 1)

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

 33 total views,  3 views today

Read more