รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 1)

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

 58 total views,  4 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครอาจารย์ (ด้านสัตวแพทย์) จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

 166 total views,  4 views today

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 046 และตำแหน่งเลขที่ 098 สังกัดฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

 135 total

 135 total views,  3 views today

Read more