มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจงไม่มีนโยบายให้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยหาประโยชน์จากกัญชา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ อ

 64 total views,  10 views today

Read more

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 23 กุมภ

 29 total views,  5 views today

Read more

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

 180 total

 180 total views,  10 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธ

 57 total views,  5 views today

Read more