สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online

ขอเชิญรับฟังการถ่ายท

 4 total views,  4 views today

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

 15 total

 15 total views,  1 views today

Read more