มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มูลนิธิกสิกรไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มูลนิธิกสิกรไทย (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมี นางกอบการญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จักการมูลนิธิกสิกรไทย และ นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท เป็นตัวแทนฝ่ายมูลนิธิกสิกรไทย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าว :  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

 

 100 total views,  5 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว