เชิญชวนวิ่ง Phalit run (ผลิตฯรัน) รูปแบบ Virtual Run เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี สถาปนาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการวิ่ง Phalit run เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาคณะผลิตกรรมการเกษตร และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเสมือนจริง สะสมระยะทาง (Virtual Run) ซึ่งรูปแบบการออกกำลังกายที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อช่วยกระตุ้นในการออกกำลังกาย สามารถทำได้ง่าย ทุกสถานที่ ทุกเวลา กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อีกด้วย
การวิ่งแบบ Virtual Run คือผู้วิ่งเป็นผู้กำหนดเองว่าจะวิ่งที่ใดเวลาใดระยะทางเท่าใดเพื่อให้ได้ระยะทางรวมครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะวิ่งแบบต่อเนื่องจบในการวิ่งเพียงครั้งเดียว หรือจะเป็นแบบสะสมระยะทางก็ได้ พร้อมบันทึกผลการวิ่งผ่านเครื่องจับระยะทางการวิ่งแบบต่างๆตามอัธยาศัย แล้วถ่ายภาพหน้าจอแสดงผลการวิ่ง ส่งมาทาง www.phalitrun.com ซึ่งมีการจัดแข่งขันระยะทางวิ่ง 3 ระยะ คือ ระยะ 45 กิโลเมตร ระยะ 90 กิโลเมตร และ มากกว่า 180 กิโลเมตร โดยสามารถเริ่มวิ่งและเปิดระบบให้ส่งผลวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 21 มกราคม 2565
ขอเชิญท่านที่สนใจ ติดต่อสมัครได้ ทาง www.phalitrun.com ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤศจิกายน 2564 อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท (ได้รับเสื้อวิ่งแบบมาตรฐานและเหรียญ) โทรศัพท์ 08 1884 2330

 1,658 total views,  143 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว