มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน  2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต
  • รองศาตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบรรยายพิเศษเรื่อง ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางปฎิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 99 total views,  7 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว