อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือการจัดทำ MOU และ MOA ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 9.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Ms. Orna Sagiv อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เพื่อพบปะหารือความร่วมมือในการจัดทำ MOU และ MOA ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร โดยสถานทูตประเทศอิสราเอลสนับสนุนทุนในการก่อสร้าง Green House สาธิตเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญ บุคคลากร นักศึกษา ระหว่างประเทศอิสราเอลกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานด้านการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยนำมาสู่การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ระหว่าประเทศอิสราเอล และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในอนาคตต่อไป

ข่าว : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4354&lang=th

 85 total views,  11 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว