มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เครือข่าย MJU RADIO

 

 113 total views,  5 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว