สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดใหม่ ย้ายไปสังกัดงานอำนวยการ กองกลาง

ย้ายหน่วยงาน

 68 total views,  5 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว