ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 68 มอบทุน 100,000 บ. สนับสนุนการศึกษาเพื่อน้องแม่โจ้

วันที่ 10 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ นายธนพล ภู่อำไพ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 68 และคณะ ในโอกาสที่เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทุนจำนวนนี้จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจบจนระดับปริญญา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องอินนทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 31 total views,  3 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว