คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำขวัญควาย เพื่อเป็นการขอขมาควายและระลึกถึงบุญคุณของควาย

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำขวัญควาย เพื่อเป็นการขอขมาควายและระลึกถึงบุญคุณของควาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาของคณะฯ ณ ลานด้านหน้าคณะฯ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 165 total views,  2 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว