มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MICROSOFT TEAMS ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับ นายอำเภอกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง กล่าวต้อนรับ คุณธนาวุฒิ หอมขจร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ กล่าวต้อนรับ คุณภารวี ศักดิ์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลร้องกวาง กล่าวต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในสถานการณ์ Covid 19 รองคณบดี เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวต้อนรับและนำเสนอสิ่งที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบต่อไป และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจาย์ประจำทางด้านภาษาไทย เป็นวิทยากรดำเนินรายการ และเจ้าภาพจัดงานโดยฝ่ายวิชาการ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

ข่าว :  สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

 88 total views,  7 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว