ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

เอกสารฉบับ PDF
>> (แม่โจ้-เชียงใหม่)   (แม่โจ้-แพร่)  (แม่โจ้-ชุมพร) <<

 2,021 total views,  2 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว