Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คอลัมน์ บุคคลในข่าว: แอลกอฮอล์

C-210618039151 (2)

 53 total views,  2 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว