รายงานสถารณ์การโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

รายงานสถารณ์การโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่
🗓 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
😷 พบผู้ติดเชื้อ +41
😭 เสียชีวิต +0
✍️ แถลงรายละเอียดเย็นนี้

 

 132 total views,  7 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว