ม.แม่โจ้ พร้อมร่วมมือจังหวัด ใช้ศูนย์กีฬาฯเป็นโรงพยาบาลสนาม สำรอง 1,000 เตียง

วันที่ 12 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ในการเตรียมความพร้อมกรณีโรงบาลสนามของจังหวัดไม่เพียงพอ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นควรให้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลสนามสำรอง จำนวน 1,000 เตียง ในกรณีที่มีจำนวนผู้ป่วยมากจนโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ไม่สามารถรองรับได้

 534 total views,  11 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว