ม.แม่โจ้ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

วันอังคาร์ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง  รองอธิการบดี    อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม   และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 

ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

 

 120 total views,  6 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว