วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว