มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจาก อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รวมถึงรับฟังแนวทางการเข้าสู่โลกอาชีพจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และมีแนวทางในการวางแผนอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาจากศิษย์เก่า

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

 

 661 total views,  13 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว