ประมวลภาพ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม “วันแห่งเกียรติภูมิ : พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้”

 863 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว