มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้   สำหรับการลงนามความร่วมมือนั้นเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน   ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

 824 total views,  12 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว