มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากร รวมถึงชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ภาพข่าว : แม่โจ้-ชุมพร  / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  /  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 789 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว