มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการภาษาต่างประเทศ แก่คณะครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในหัวข้อ Marketing online เรียนรู้ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ platform Facebook fan page / IG โดย อ.ดร.น้ำฝน รักประยูร และการออกแบบแบรนด์สินค้าเพื่อการทำ Logo ด้วยตนเองจากแอพลิเคชั่นในมือถือ โดย นางเหมสุดา แก้วกอง รวมทั้งลงมือปฏิบัติฐานการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืช โดย อ.ดร.สุภารัตน์ อำนาจ นางสุรัลชนา มะโนเนือง และทีมงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยคณบดีฯ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมกวางเพทาย อาคารนำชัย ทนุผล

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

 790 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว