ทีม “พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 ของประเทศ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8”

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (Maejo Agro Food-Park) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีม “พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” หนึ่งในทีมตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8” ระดับประเทศ (Research to Market) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว :  อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (Maejo Agro Food-Park)

 743 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว