มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะดูงาน “โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่ม “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหน โดยมี อาจารย์ ดร.ชวนชม บุญระหงส์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตร เกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนภาคการผลิต คุณนิเวศน์ พิรารักษ์ จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อ คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสังคมสุขภาพจำกัด และผู้บริหาร ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นผู้ร่วมเสวนา และ คุณธนพล เขียวละม้าย ผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

 

 718 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว