มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ พร้อมลงพื้นที่วางแผนผังปลูกต้นไม้ และเปิดเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของวัฒนธรรมแม่โจ้

 58 total views,  6 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว