มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนาม ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชาและใบกัญชง กับ บริษัท สยามเฮมพ์ จำกัด

 

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชาและกัญชง ร่วมกับ บริษัท สยาม เฮมพ์ จำกัด เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนการทำงาน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างกันในด้านการเพาะปลูก บำรุงรักษา เก็บเกี่ยว ผลิต จัดเก็บพืชกัญชาและกัญชง ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปแบบ เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ระหว่างกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวพิมพ์พิชา งามจิตสุขศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เฮมพ์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งมี มีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

 

 1,004 total views,  2 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว