ม.แม่โจ้ ร่วมแถลงข่าวนวัตกรรมแม่โจ้ต้านภัยโควิด-19 และ นวัตกรรมสนับสนุนการป้องกันหมอกควันไฟป่า

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น นวัตกรรมแม่โจ้ต้านภัยโควิด-19 เช่น นวัตกรรมซิลเวอร์นาโน ฆ่าเชื้อโควิด -19, ผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด ด้วยนวัตกรรม BIO-Botanical Dynamic Technology ปลอดภัย ออกฤทธิ์เร็ว, การกำจัดหน้ากากอนามัย-ขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ได้พลังงานไฟฟ้า ลดมลภาวะ สร้างพลังงานทดแทน และ นวัตกรรมสนับสนุนการป้องกันหมอกควันไฟป่า “แม่โจ้โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า” ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
( ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร )

 725 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว