ตัวแทนสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม กับ VOICE OF AMERACA ภาคภาษาไทย

เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้หัวข้อ USAGM, VOA Thai’s Affiliate Workshop on GROWING AUDIENCE & USEFUL JOURNALISTIC SKILLS IN THE DIGITAL ERA

ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร VOA

  • Ms. Nadia Madjid, Director ,VOA East Asia and Pacific Division
  • Ms. Purwaningrum Spicer, Director, Asia Marketing
  • Office of Business Development, U.S. Agency for Global Media (USAGM)
  • Ms. Diane Gao, Director, VOA English to Asia
  • Mr. Rattaphol Onsanit (รัตพล อ่อนสนิท) Chief, VOA THAI หัวหน้าภาคภาษาไทย วีโอเอ
  • Parichai Satasuk (ปริชัย ศตะสุข) Marketing Assistant

สำหรับหัวข้อของการอบรมประกอบด้วย อิสรภาพและความรับผิดชอบของสื่อ การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยสื่อสารในยุคดิจิตัล ทั้งรูปแบบการบรรยายและ ปฏิบัติการกลุ่ม ร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ตามโจทย์ข่าวแต่ละประเภทที่วิทยากรกำหนด เพื่อนำเสนอผลงานและวิพากษ์ประเด็น และเนื้อหาของงานร่วมกัน โดยวิทยากร คือ Mr.Sorbojeet Chatterjee ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ชาวอินเดีย
Ms.Nadia Madjid Director VOA East Asia and Pacific Division กล่าวว่า “สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นพลังบวกในมิติด้านการทำสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่และจริยธรรมอันดีงามของสื่อวิทยุพันธมิตรแล้ว และยังพร้อมที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตัลด้วย จึงมั่นใจว่าสื่อวิทยุพันธมิตร จะมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถผลิตสื่อที่รับผิดชอบออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ”

และการฝึกอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนเครือข่ายของ VOA (Voice Of America) ภาคภาษาไทย ทั้งสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ทั่วประเทศไทยเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 20 สถานี จัดขึ้น ณ โรงแรม Courtyard by Marriott กรุงเทพมหานคร

 857 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น