รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามแม่โจ้

โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่