นักจัดรายการ

คุณขวัญชัย สกุลทอง

คุณขวัญชัย สกุลทอง

รายการคุยกันข้างไร่

คุณอภิชัย มัทวพันธุ์

คุณอภิชัย มัทวพันธุ์

รายการ Good Morning Chiang mai

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช

รายการเกษตรคาวบอย
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น

อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คุณศิริพงษ์ วัฒนไพบูลย์

คุณศิริพงษ์ วัฒนไพบูลย์

รายการ Something Special / Movie Show

ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล

ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล

รายการ ล้านนาบรรณาการ

อาจารย์ ดร. สุนทร คำยอด

อาจารย์ ดร. สุนทร คำยอด

รายการ ล้านนาบรรณาการ

อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล

อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล

รายการสื่อคือพลัง

อาจารย์ กุลยา ป้องพาล

อาจารย์ กุลยา ป้องพาล

รายการ Daily English

นางสาวอณัติธิดา สมสาร

นางสาวอณัติธิดา สมสาร

รายการวัฒนธรรมล้านนา / มอกม่วนเพลงซอ

นางสาวธัญชนก สีหาพล

นางสาวธัญชนก สีหาพล

รายการลูกทุ่งยิ้มหวาน
นางสาวพวงพยอม เสนาวารี

นางสาวพวงพยอม เสนาวารี

รายการ Music Western / Music Series

นายวีระยุทธ แสนสุข

นายวีระยุทธ แสนสุข

รายการ SKY RADIO / แม่โจ้บริการ

นายสาธิต หาญยุทธ

นายสาธิต หาญยุทธ

รายการ SKY RADIO / มนต์เพลงเพื่อชีวิต

นางสาวประภาพร ขุนนา

นางสาวประภาพร ขุนนา

รายการMJU Free Time

หน่วยงานภายใน

นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์

นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

น.ส. เขมินทรา ติ๊บปัญญา

น.ส. เขมินทรา ติ๊บปัญญา

คณะผลิตกรรมการเกษตร

น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร

น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

นายสามารถ พิงคะสัน

นายสามารถ พิงคะสัน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ

นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานภายนอก

บริษัท TOT

บริษัท TOT

ส่วนบริการลูกค้าเชียงใหม่ / สาขาสันทราย

โรงพยาบาลราชเวช

โรงพยาบาลราชเวช

อำเภอสันทราย

อำเภอสันทราย

เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

สมาคมวางแผนครอบครัว

สมาคมวางแผนครอบครัว

กศน.สันทราย

กศน.สันทราย

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

ด้านความร่วมมือสื่อวิทยุ

VOICE OF AMERICA

VOICE OF AMERICA

CHINA RADIO INTERNATIONAL

CHINA RADIO INTERNATIONAL

NHK WORLD JAPAN

NHK WORLD JAPAN

VOICE OF AMERICA

VOICE OF AMERICA

คุณกรุณา บัวคำศรี

คุณกรุณา บัวคำศรี

เล่าเรื่อง ... รอบโลก
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

Thai PBS Radio & Podcast

 3,555 total views,  3 views today