ติดต่อเรา

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้   FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ  กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4  ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน 053-873038-9
ห้องออกอากาศ 053-353955
โทรสาร 053-873041

ส่งหนังสือนำ
-เรียนผู้อำนวยการกองกลาง
-เรียนหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์
mjuradio@gmail.com
veepor@gmail.com  (admin)

ส่งข่าว / ขอใบเสนอราคา