สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กสทช.
ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานจัดอบรม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพวิทยุ – โทรทัศน์ภาคประชาชน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม (เร็วๆนี้)

หน่วยจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กสทช
โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์