คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา คลื่นปัญญาของสังคม " สถานีวิทยุประเภทบริการสาธารณะ "

คุณกำลังฟังMAEJO UNIVERSITY PODCAST

MJURADIO RADIO NEWS

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เทศบาลเมืองแม่โจ้  และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  จัดโครงการ”การจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้”
คณะวิทยาศาสตร์  คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “U2T the Best” และร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน จัดนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ U2T The Best ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นำเสนอ Pitching ผลิตภัณฑ์ และประกาศผลรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ#2ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)

UPDATE งานเกษตรแม่โจ้


งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร  อาหาร สุขภาพ     
พบกัน 16-24 ธันวาคม 2566

เครือข่ายพันธมิตร

MJU RADIO NETWORK

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์