พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564-2565
ระหว่างวันที่  17 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เร็วๆ นี้

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย
คณะกรรมการถ่ายทอดสดพิธีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กองกลาง / MJU channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล  

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคณะกรรมการถ่ายทอดสดพิธีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กองกลาง / MJU channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล  

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์