วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมจราจรการแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน

13 มิ.ย. 2024
60

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศิขรินทร์ กองพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ “มาตรการองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ให้การต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมจราจรการแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน ในโอกาสเข้าร่วมหารือ การสำรวจ การแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน และให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่อื่นๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

Facebook