วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับ Arunachal University of Studies ประเทศอินเดีย

14 ก.ย. 2023
219

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. Rameshprabu Ramaraj ร่วมพิธีลงต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับ Arunachal University of Studies ประเทศอินเดีย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

Maejo University extends its academic cooperation with Arunachal University of Studies, India

September 14, 2023, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, the President of Maejo University, along with Assistant Professor Dr. Yuwalee Unapaprom and Associate Professor Dr. Rameshprabu Ramaraj, participated in the ceremony to renew the academic collaboration with Arunachal University of Studies, India, through an online meeting, in order to continue academic cooperation activities.

Facebook