วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีการลงนามความร่วมมือและพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ในปี 2566 ให้กับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

12 ก.ย. 2023
98

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ The National Gems and Jewelry Testing Co. Ltd. (National Gemstone Testing Center) (NGTC), Beijing, China เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล พร้อมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับผ่าน GIT Standard ณ ห้อง 211A – 211C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า The National Gems and Jewelry Testing Co. Ltd. (National Gemstone Testing Center) (NGTC), Beijing, China ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับชั้นแนวหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการตรวจสอบหยก เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบร่วมกันระหว่างประเทศไทย และ จีน สถาบันจึงได้จับมือกับ NGTC เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบอัญมณีระหว่างกัน โดยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68

นอกจากยังได้จัดพิธีการลงนามความร่วมมือและพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ในปี 2566 ให้กับห้องปฏิบัติการตรวจสอบจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ห้องปฎิบัติการ TGL Thailand Gemological Laboratory
  4. ห้องปฎิบัติการ MGL – Mining Gems and Jewelry Laboratory
  5. ห้องปฎิบัติการ บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิศ จำกัด

เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นสากล สถาบันจึงได้จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า  GIT STANDARD ขึ้นโดยครอบคลุมด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และด้านระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งบูรณาการมาจากห้องปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติมาเป็นแหล่งอ้างอิงทางเทคนิค และวิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ และเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับขนาดเล็กสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้มีมาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในฐานะการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก


GIT จับมือ NGTC สร้างมาตรฐานระดับชาติ พร้อมยกระดับ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบไทยขึ้น ทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard (thaipost.net)

Facebook