คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จัดโครงการ"การจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้"

Category: ข่าว MJU RADIO NEWS

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมการประชุมให้ความรู้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการธรรมนูญสุขภาพ และศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และผู้เข้าโครงการ (ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน) เข้าร่วมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 85 total views,  1 views today

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว

Related Posts

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์