มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Category: ข่าว MJU RADIO NEWS

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย Agri-Aqua Technology Business Incubator (AATBI) จำนวน 22 มหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ ถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ เครือข่ายภาคเนือย ทั้งการนี้ยังมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

 84 total views,  1 views today

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว

Related Posts

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์