นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดลำพูน

By:
Posted: 16/03/2023
Category: ข่าว MJU RADIO NEWS
Comments: 0

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะนักวิจัยโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน (ลำพูนโมเดล)พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง และตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดลำพูนเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่ายั่งยืน

 56 total views,  1 views today

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์