โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว โดยสถานีวิทยุ Voice of America ภาคภาษาไทย”

Category: ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว โดยสถานีวิทยุ Voice of America ภาคภาษาไทย”  โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน และมีหน้าที่เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆสู่สังคม อีกทั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมีการทำบันทึกข้อตกลงด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศ ที่มีความสำคัญ ทั้งด้านธุรกิจ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกาแก่ท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz และผ่านทางวิทยุออนไลน์ www.mjuradio.com ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนการมุมมองด้านข่าวจากหน่วยงานผลิตข่าวระดับแนวหน้าของโลก จึงจะจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความโดดเด่นมีศักยภาพ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ การพัฒนาความคิด และทักษะทางด้านการสื่อสารของตนเอง

voathai

 2,548 total views,  1 views today

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว

Related Posts

Leave Your Comment

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์