ข้อมูลสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พื้นที่ให้บริการกระจายเสียง
 • อำเภอสันทราย   
 • อำเภอแม่ริม
 • อำเภอแม่แตง
 • อำเภอเมือง
 • อำเภอสันกำแพง
 • อำเภอดอยสะเก็ต
 • อำเภอสารภี
 •  อำเภอหางดง
 
กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ประชาชนชนทั่วไป
เวลาออกอากาศ
 • ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
 • FM 95.50 MHz
 • ออนไลน์ www.mjuradio.com
 

 4,135 total views

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์