วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พื้นที่ให้บริการกระจายเสียง
 • อำเภอสันทราย   
 • อำเภอแม่ริม
 • อำเภอแม่แตง
 • อำเภอเมือง
 • อำเภอสันกำแพง
 • อำเภอดอยสะเก็ต
 • อำเภอสารภี
 •  อำเภอหางดง
 
กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ประชาชนชนทั่วไป
เวลาออกอากาศ
 • ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
 • FM 95.50 MHz
 • ออนไลน์ www.mjuradio.com
 

Facebook